Szkolenie – Specjalista AWS

Szkolenie – Specjalista AWS

Specjalista AWS to dwudniowe szkolenie, w trakcie którego każdy uczestnik:

 • Zapozna się czym jest chmura publiczna i jakie niesie korzyści,
 • Dowie się czym jest architektura globalna AWS i jak z niej korzystać,
 • Zrozumie koncepcję bezpieczeństwa i najważniejsze jego elementy,
 • Pozna dogłębnie najczęściej wykorzystane usługi AWS,
 • Zrealizuje serię przygotowanych na to szkolenie laboratoriów,

Specjalista AWS dedykowane jest dla każdego kto:

 • Jest administratorem/architektem IT i chce zacząć korzystać z AWS,
 • Jest developerem, który chce zbudować aplikacje w oparciu o usługi AWS,
 • Jest zainteresowany praktycznymi aspektami pracy z AWS,
 • Chce poznać i przetestować możliwości, jakie daje platforma AWS,

Specjalista AWS – AGENDA SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do chmur obliczeniowych
  • Czym jest chmura publiczna,
  • Charakterystyka chmury publicznej,
  • Historia AWS,
  • Infrastruktura Globalna AWS,
  • Narzędzia do pracy z AWS,
 2. Wprowadzenie do bezpieczeństwa w AWS
  • Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa w AWS,
  • Shared Responsibility Model,
  • Zarządzanie dostępami do zasobów,
   • AWS Identity and Access Management (IAM),
   • AWS IAM Identity Center (SSO),
  • Zarządzanie kontami przy użyciu AWS Organizations,
  • Laboratorium 1: Zarządzanie dostępami do zasobów,
 3. Wprowadzenie do sieci w AWS
  • Ogólna charakterystyka sieci w AWS,
  • Amazon Virtual Private Cloud (VPC),
  • Amazon Route 53,
  • Łączenie sieci oraz sieci hybrydowe,
  • Laboratorium 2: Tworzenie sieci w AWS,
 4. Usługi "compute" w AWS
  • Ogólna charakterystyka usług "compute" w AWS,
  • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2),
  • Laboratorium 3: Tworzenie instancji EC2,
  • Wprowadzenie do usługi kontenerowych (ECS i EKS),
  • Serverless Computing i AWS Lambda,
  • Laboratorium 4: Serverless Backend Application,
  • Auto Scaling i Elastic Load Balancing,
  • Laboratorium 5: Zbudowanie wysokodostępnej aplikacji,
 5. Storage w AWS
  • Wprowadzenie do Amazon EBS i EFS,
  • Amazon Simple Storage Service (S3),
  • Dystrybucja danych z CDN - Amazon CloudFront,
  • Laboratorium 6: Wdrażanie stron statycznych z Amazon S3 i CloudFront,
 6. Bazy danych w AWS
  • Wprowadzenie do baz danych w AWS,
  • Amazon Relational Database Service & Aurora,
  • Amazon DynamoDB,
  • Laboratorium 7: Budowa aplikacji do magazynowania danych,
 7. Zarządzanie i monitorowanie w AWS
  • Wprowadzenie do zarządzania i monitorowania w AWS,
  • AWS CloudWatch,
  • AWS CloudTrail,
  • Amazon CloudfFormation i Infrastructure as Code,
  • Laboratorium 8: Wdrożenie infrastruktury i aplikacji z wykorzystaniem CloudFormation,
 8. Zarządzanie kosztami w AWS
  • Wprowadzenie do zarządzania kosztami w AWS,
  • Narzędzia do zarządzania i monitorowania kosztów,
  • Decyzje architektoniczne a koszty,
  • Estymacje kosztów,
  • Optymalizacja kosztów,

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Napisz do nas czego potrzebujesz, a my dopasujemy rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby